Flash Album Creator Placeholder.

Hole z období let 1920 - 1940 konec dřevěných shaftů

HOLE A VÝROBCI » Hole z období let 1920 - 1940 konec dřevěných shaftů

V průběhu boomu ve dvacátých a na počátku třicátých let dvacátého století vyráběly nové nadnárodní společnosti již více než 100 milionů holí s dřevěnými shafty ročně.  Když bylo legalizováno používání holí se železnými shafty, a to pro sezónu 1926 v Americe a v roce 1930 i ve Velké Británii, která byla v tomto poněkud konzervativnější, byla éra holí s dřevěnými shafty pomalu u konce. Železný shaft byl ekonomičtější na výrobu, a déle pochopitelně vydržel. V počátcích byly železné shafty obaleny plastovou /pyrathone/ fólií, která imitovala dřevo. Později byly shafty již nerezové. Hlavy holí byly již také nerezové.  Vymizelo také již jmenné značení jednotlivých holí, které bylo nahrazeno číslováním. Golfové hole  nyní vyráběly pouze velké společnosti, malé rodinné firmy zanikly s příchodem světových válek, nebo byly pohlceny většími výrobci. Hole s dřevěnými shafty byly nyní již vyráběny pouze omezeně v malých exkluzivních sériích. Éra dřevěných shaftů skončila.