Flash Album Creator Placeholder.

Oldest clubs in 1890 handmade

CLUBS AND MANUFACTURERS » Oldest clubs in 1890 handmade

 
    V období, kdy se hrálo s míčky plněnými peřím, vyráběli hole obvykle tesaři, výrobci luků nebo sudů, koláři, a další řemeslníci, kteří pracovali se dřevem. Železa ukul místní zbrojíř nebo kovář.
 
Dřeva z této éry byla velmi dlouhá a tenká, téměř kyjovitého tvaru, a jejich hlava obvykle na délku měřila pět až šest palců. Úderová plocha (face) byla mírně zakřivená a vydutá, aby umožňovala lepší kontrolu směru, kterým míček plněný peřím poletí. Krk byl subtilní a zaklenutý a obvykle vytvářel flat lie (plochý úhel). Shaft byl dlouhý a pružný, dlouhý asi 44 až 47 palců. Hlava a shaft spolu byly navzájem spojeny kloubem, který se nazýval "scare" nebo "splice", a byl obvykle dlouhý asi 5 až 7 palců. Shaft a krk k sobě byly přilepeny a spoj byl ovinut hrubým lněným provázkem, aby tak došlo k jeho zesílení. Tento lněný provázek byl namazán "smolou", která měla funkci lepidla i konzervačního činidla pro tento podélný spoj. Grip tvořilo polstrování (underlisting) z navinuté vlny, které bylo přichyceno ke konci násady a potaženo kozí, jehněčí, ovčí nebo jelení kůží.
 Hůl "play club" se používala pro odpal z týčka, "brassie" se používala pro dlouhé a nízké míčky hrané z fairwaye. "Long spoon" a "mid-spoon" se používaly pro opatrně odpalované míčky s dlouhou vysokou trajektorií a "short spoon" (někdy také nazývána baffie) se používala k odpalu krátkých vysokých míčků po greenu nebo přes trouble - problematická místa.
 
Hole s železnou hlavou bývaly obvykle tři, i když ne všichni hráči s sebou všechny tři hole nosili. Železo "rut" mělo malou zakulacenou hlavu, jejíž úderová plocha byla konkávní nebo miskovitá. Hosel (krček hlavy hole) byl zpravidla 5 až 6 palců dlouhý a velmi silný, protože tato hůl se používala v případě problematických míčků. Používala se k vydolování míčku z kolejí vyjetých vozem, otisků kopyt, a "špatných poloh" v keřících jalovce nebo vřesu. Tato hůl byla konstruována tak, aby umožňovala odpálit míček na vzdálenost několika málo metrů z velmi problematického místa na místo, které bylo lépe hratelné. V závislosti na hráčových preferencích byly k disposici malé hlavy (2 ač 2 1/4 palce široké) i hlavy větší (2 1/2 až 2 3/4 palců široké) s čímkoli mezi tím. Zaklenutí úderové plochy se také lišilo, od variant, které byly prakticky ploché, až po téměř " naběračky. Některé z těchto holí se vyráběly se zakroucenými krky.
Železo nazývané "bunker" nebo "sand" bylo opatřeno velkou masivní hlavu s konkávní úderovou plochou a používalo se podobným způsobem, jako dnešní sand wedge. Golfová hřiště se většinou nacházela při pobřeží na úzkém pásu země mezi mořem a úrodnou půdou. Většina tohoto území byla proto písčitá. Hlava byla zakulacená a obvykle 3 až 4 palce široká, masivní hosel byl asi 5 palců dlouhý. Masivnost násady a hoselu a velká hmotnost vlastní hlavy umožňovala hráči provést mohutný odpal, kterým míček sice posunul jen o nevelkou vzdálenost, ale dostal jej znovu do hry nebo na green.
"Cleek" bylo železo s velmi malým loftem a dlouhou úderovou plochou, která na délku obvykle měřila 4 až 5 palců. Pata i přední část hlavy byly obvykle téměř stejně vysoké, takže hlava měla téměř čtyřúhelníkový vzhled. Krček býval velmi dlouhý, někdy až 6 palců, a k shaftu byl upevněn pomocí masivní vroubkované objímky (nicking), která byla do shaftu zatlučena. Nicking pak ve funkci předmětu upevňujícího hlavu k shaftu nahradil nýt. Cleek se používal převážně k odpalování dlouhých nízkých míčků ze špatných poloh namísto long spoon nebo brasssie, které byly náchylnější k poškození, pokud se s nimi nemávalo s dostatečným rozmachem. Cleek se také používal pro nízké odpaly do silného větru nebo pro  plynulé přibližovací údery ve směru ke greenu.
Mnozí hráči nosili dvě hole na patování (putter), někteří i tři. "Driving putter" měl velkou masivní hlavu s relativně širokou úderovou plochou a velkým zadním závažím. Této hole se používalo v případech, kdy bylo třeba se k jamce přiblížit z velké vzdálenosti přes relativně plochý terén. Přibližovací cleek neboli přibližovací putter bylo železo s mírným loftem a násadou kratší, než  bývala násada cleeku, ale delší než násada putteru. Používala se pro odpálení míčku směrem k jamce v případech, kdy terén znemožňoval použití driving putteru. Tzv. "holing out putter" byl buďto subtilní putter s dřevěnou hlavou nebo putter s železnou hlavou a minimálním loftem, který se používal ke hře v okamžiku, kdy se hráč nacházel velmi blízko jamky, protože zaručoval větší kontrolu nad míčkem a přesnost. Oba konce gripu bývaly ovázány silnou lněnou nití nebo šňůrou. Tyto náviny byly ošetřeny smolou a v mnoha případech dnes vypadají spíše hnědé než černé. Stejná silná nit nebo šňůra se používala i k převázání spoje mezi shaftem a hlavou na dřevech a putterech. Silná vrstva dehtu nebo smůly sloužila k ošetření návinu na tomto podélném spoji, který byl díky tomu chráněn před vlhkostí a s holí se také snadněji manipulovalo.
V tomto období kovář nevyráběl golfové hole, dokud  nedostal konkrétní objednávku. Hole se proto vyráběly přesně podle požadavků zákazníka. Často se dokonce stávalo, že hráč golfu po čase znovu zašel za kovářem a požádal ho, aby hlavu jeho hole znovu rozžhavil a překoval ji, aby tak přesně odpovídala jeho požadavkům na loft nebo zakřivení a lépe vyhovovala jeho hernímu stylu.