Flash Album Creator Placeholder.

ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA

Zdroje ze kterých jsem čerpal při tvorbě tohoto informačního webu jsou rozděleny následovně:
Texty:
  • Antique Golf Collectibles - Chuck Furjanic 2004
  • The Encyklopedia Of Golf Collectibles - John M. Olman a Morton W. Olman 1985
  • The Compendium of British Club Makers - Peter Georgiady - 1994
  • Cleek Marks and Trade Marks on Antique Golf Clubs - Peter Georgiady and Patrick Kennedy - 2000
  • Golf in The Making - Ian T. Henderson and David I. Stirk
  • Decorative Golf Collectibles - Shirley a Jerry Sprung - 1990
  • 500 Years of golf ball - John F. Hotchkiss, a John Stuart Martin 1997
  • The Story of the Golf Ball - Kevin Mc Gimpsey 

Fotografie:
Hole, míčky, bagy jsou z 99% mé vlastní fotografie předmětů, které vlastním, nebo jsem vlastnil.
Zbývajících několik málo jsou fotografie od jiných sběratelů (s jejich souhlasem), a to pouze z důvodu,
že dotyčný předmět nevlastním, ale pro ilustraci by tento předmět zde měl být uveden (např. míček péřák)


Obrázky a reklamy:
Ilustrační fota a reklamy zveřejněné na tomto webu jsou z různých dobových časopisů z mé sbírky.